Rijden op je 16e met ijschool Barry Sweep!

AUTORIJDEN OP JE 16E

Tot eind 2017 liep vanuit de overheid de proef Begeleid Rijden: 2toDrive. Dit is onlangs omgezet in een wet wat inhoudt dat je al op je 16e theorie-examen mag doen. Je mag rijlessen nemen vanaf het moment dat je 16,5 jaar bent en op je 17e mag je praktijkexamen doen. Slaag je hiervoor? Dan mag je tot je 18e autorijden onder begeleiding van een coach, die je zelf mag kiezen. Vanaf je 18e mag je zelfstandig in de auto de weg op.

LET OP!

  • Vooralsnog is alleen hetzelfde traject begeleid rijden in Duitsland en Zweden aan de orde. Hier mag je, samen met je begeleider, als 17 jarige bestuurder deelnemen aan het verkeer. In de overige landen van de Europese Unie moet je minimaal 18 jaar zijn om een voertuig te mogen besturen;
  • Als je tijdens de proef begeleid rijden zonder begeleider toch deelneemt aan het verkeer, volgt hier een sanctie op: je rijbewijs wordt ongeldig verklaard en je moet wachten tot je 18 jaar wordt. Vervolgens moet je opnieuw je theoriecertificaat en je praktijkexamen rijbewijs B halen. Ditzelfde overkomt je als jouw begeleider onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen: je hebt immers ook verantwoordelijk voor jouw begeleider.

DE BEGELEIDER

  • Moet minimaal 10 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (B);
  • Mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen, geen alcoholcursussen of gedragscursussen en geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
  • Mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden; Moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.